• Życzenia świąteczne

„Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej

Utworzono: czwartek, 18, grudzień 2014

Wartość Projektu „Poznaj pogranicze polsko-czeskie - nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy transgranicznej” opiewa na kwotę: 24 000,00 Euro, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 85% tj. 20 400,00 Euro. 

Partnerem ze strony czeskiej we wspomnianym Projekcie jest Město Rychnov nad Kněžnou

 

OPIS PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia systemu interaktywnych baz atrakcji turystycznych. Działania te uzupełniają treści zawarte w publikacjach promocyjnych o najnowsze technologie informatyczne.Głównym elementem Projektu jest opracowanie edukacyjnej, multimedialnej gry komputerowej na temat dziedzictwa kulturowego pogranicza przy bezpośrednim udziale uczniów z Kłodzka i Rychnova nad Kněžnou. Elementami Projektu są także prezentacja multimedialna oraz wielojęzyczna strona internetowa (CZ DE) zawierające informacje o walorach turystycznych, imprezach oraz życiu kulturalnym miasta. W związku ze zwiększającą się liczbą turystów, w której przeważającą część stanowią turyści z Republiki Czeskiej i Niemiec, będącą wymiernym efektem m.in.działań realizowanych w poprzednim okresie programowania niezbędne jest opracowanie materiałów promocyjnych w języku czeskim i niemieckim. Technologie informatyczne zaś mają na celu przybliżenie oferty turystycznej miasta ludziom młodym. W dobie rozwoju najnowszych technologii informatycznych brak tego typu nośników informacji w znaczny sposób obniża zakres i możliwości promocji. Wykorzystując możliwości technologii cyfrowej oraz Internetu planuje się także transmisję na żywo obrazu z miasta w internecie za pośrednictwem kamer internetowych. Obraz emitowany w internecie będzie dodatkowym elementem promocyjnym prezentującym walory turystyczne miasta, a zarazem czynnikiem zwiększającym ruch turystyczny na obszarze pogranicza. Projekt wpisuje się w lokalne i regionalne strategie rozwoju turystyki i uzupełnia je o elementy promujące dziedzictwo kulturowe miast. Zamierzonym efektem projektu jest wzrost aktywności turystycznej, pogłębienie wiedzy o pograniczu, zainteresowanie historią pogranicza ludzi młodych oraz rozszerzenie współpracy młodzieży po obu stronach granicy. Działania te przyczynią się do bardziej realnej i efektywnej współpracy na rzecz rozwoju pogranicza.

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału turystycznego pogranicza poprzez opracowanie materiałów z użyciem najnowszych technologii umożliwiających dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Edukacyjny charakter gry komputerowej oraz zaangażowanie młodzieży w jej opracowanie pozytywnie wpłynie na pogłębienie świadomości transgranicznej, przybliży dziedzictwo kulturowe i wspólną historię pogranicza oraz pozwoli na lepsze poznanie społeczności po obu stronach granicy. System wielojęzycznych (CZ DE) interaktywnych baz atrakcji turystycznych ma na celu poszerzenie grona odbiorców oferty, zwiększenie konkurencyjności tego obszaru i łagodzenie jego peryferyjnego charakteru. Wykorzystanie technologii cyfrowej pozwoli na pełną i nowoczesną prezentację walorów turystycznych miasta, a zarazem ożywi aktywność regionu poprzez zwiększenie liczby turystów. Wzmożony rozwój regionu pozytywnie wpłynie na aktywność podmiotów gospodarczych działających w obszarze turystyki.

 

GRUPY DOCELOWE

Mieszkańcy miast pogranicza, szczególnie młodzież - ze względu na przewidziane działania mają okazję poznania siebie nawzajem oraz na budowanie systemów współpracy po obu stronach granicy

Turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający Kłodzko - dzięki opracowanej spójnej identyfikacji wizualnej, 3-języcznej (PL, CZ, DE) promocji mogą w łatwy sposób dotrzeć do informacji o atrakcjach turystycznych pogranicza. Wykorzystanie technologii cyfrowych pozwoli na znaczne poszerzenie grona odbiorców.

Turyści krajowi i zagraniczni, którzy nie mieli do tej pory okazji do wizyty w żadnym z miast pogranicza, poprzez internet mają okazję zapoznać się z ofertą turystyczna miasta.

Podmioty gospodarcze i przedsiębiorcy z sektora usług turystycznych, którzy będą mogli kształtować i poszerzać swoją własną ofertę turystyczną w oparciu o efekty działań przewidzianych projektem oraz nawiązywać sieciową (międzynarodową) współpracę w tym zakresie

 

Mikroprojekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Kontakt z radnym

skontaktuj się ze swoim radnym

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!