Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko

Utworzono: wtorek, 16, grudzień 2014

Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wartość projektu: 915 053,03 zł,

Wartość dofinansowania: 753 930,17 zł

 

Od 1 marca 2011 roku do 30 czerwca 2012 we wszystkich szkołach podstawowych realizowany był projekt systemowy pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkół podstawowych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko” Wysokość środków przyznanych szkołom biorącym udział w projekcie przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Szkoła

Kwota

1.

Szkoła Podstawowa nr 2

47 596,50

2.

Szkoła Podstawowa nr 3

145 962,60

3.

Szkoła Podstawowa nr 6

80 687,40

4.

Szkoła Podstawowa nr 7

52 582,80

Ogółem:

326 829,30

Powyższe środki przeznaczone były na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia.  Poniższa tabela przedstawia rodzaj zajęć oraz liczbę dzieci zakwalifikowanych do udziału w II semestrze tj. od 01 marca do 22 czerwca w roku szkolnym 2011 – 2012.

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Liczba dzieci

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

i pisaniu.

10

2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

16

3.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

22

4.

Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.

30

5.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne   dla dzieci z wadami postawy.

16

7.

Zajęcia matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

12

8.

Zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania  uczniów szczególnie uzdolnionych.

33

9.

Zajęcia teatralne rozwijające zainteresowania  uczniów szczególnie uzdolnionych.

8

10.

Zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania  uczniów szczególnie uzdolnionych.

12

11.

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania  uczniów szczególnie uzdolnionych.

12

12.

Zajęcia z rzemiosła artystycznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

12

13.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci

z zaburzeniami komunikacji społecznej.

21

14.

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z kinezjologii edukacyjnej

8

 

Ogółem:

202 dzieci

 

Kontakt z radnym

skontaktuj się ze swoim radnym

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!