ZAPYTANIE OFERTOWE - klub seniora

Utworzono: poniedziałek, 05, listopad 2018

Informujemy, że postępowanie dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000 złotych na świadczenie usługi operatora Klubu Senior + zostało anulowane z powodu omyłek pisarskich. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000 złotych
na świadczenie usługi operatora Klubu Senior +

I. Zleceniodawca

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji operatora Klubu Senior +, który powstał przy wsparciu środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior +” – 1 pracownik oraz 3 specjalistów: psycholog, terapeuta, opiekun grupy. Pracownicy zatrudnieni w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki w godzinach jej pracy.

Czas pracy Klubu Senior + wynosi minimum 6 godzin dziennie. Dla uczestników zapewnić należy 1 ciepły posiłek oraz deser, napoje bez ograniczeń – kawa, woda, herbata.

W ramach działalności Klubu Senior + należy zorganizować warsztaty manualne 3 x 90 min./tydzień, rehabilitacje ruchową 2 x 45 min/tydzień, spotkania grupowe ze specjalistami np. lekarz kardiolog, dietetyk itp. min 2 razy w miesiącu.

Dodatkowo składający ofertę musi udokumentować doświadczenie min. 12-lat pracy na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, w tym m.in. usługi opiekuńcze, integracyjne, warsztatowe, kulturalne, turystyczne. Dokument stanowi integralną część oferty.

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

III. Termin realizacji zamówienia: Do 31 grudnia 2018 r..

IV. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 • Ofertę na Formularzu Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2018.r. do godz. 15.30 w formie pisemnej w Biurze Obsługi Ludności, (pok.101) Urząd Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, drogą pocztową na powyższy adres, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem 074 867 40 62.
 • Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:

 • Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – waga 100 %. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na „formularzu oferty” stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

VIII. Prawa Zamawiającego:

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.
 • O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 • Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

IX. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu:

Pytania można kierować za pomocą faksu lub poczty elektronicznej lub na adres Zamawiającego w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godziny 15.30.

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony zamawiającego:
1. Urszula Bednarska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Aleksandra Gwizdowska – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Formularz zapytania ofertowego

Odsłony: 426

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!