Kladské náměstí obklopují historické městské domy, kdysi domovy kladských řemeslníků, kupců nebo šlechty.

Tento nádherný chrám je nejkrásnější dochovaný kladský kostel.

Muzeum země kladské

Muzeum země kladské se nachází v barokní budově bývalého jezuitského konviktu.

kostel sv. Jiří a sv. Vojtěcha a Krista Krále a klášter klarisek Kostel založený kladským hrabětem Jindřichem starším..

Hlavní náměstí v Kladsku tvoří integrální součást historického centra města.

Kladská pevnost

Kladská pevnost je jednou z nejdůležitějších a nejokázalejších památek Dolního Slezska.

Historie této památky je velmi bohatá a úzce se pojí s dějinami řádu minoritů v Kladsku.

Nejsme si jisti datem jeho vzniku, protože pověsti a kronikářská sdělení obsahují často si navzájem odporující informace.

Podzemní turistická trasa

Podzemní turistická trasa byla vytyčena v labyrintu kladského podzemí v 60. letech 20. století.