Polsko-český projekt, jehož hlavním cílem je zvýšit využití turistického potenciálu v pohraničí a vytvořit společnou propagační nabídku zvyšující mobilitu turistů. Základ realizace projektu tvoří předpoklad, že o turistické atraktivitě rozhodují do značné míry prožitky a dojmy, které má poskytnout právě „Festival zážitků“. PBěhem tří letních prázdninových sezón se v různých turistických objektech na české a polské straně budou konat akce přinášející unikátní prožitky a vjemy. Díky tomu budou turisté, kteří nás navštěvují, nejen pasivními příjemci prohlížejícími si muzea nebo památky, ale také účastníky události, experimentátory, tvůrci nebo hráči apod. Tématem jednotlivých akcí zajišťujícími dojmy budou osobnosti, vojenská historie a tradice. Akce se budou každý rok soustředit na jeden z výše uvedených motivů.

Letos na vás čeká 10 zajímavých destinací. Na území každé ze zapojených turistických atrakcí vznikl pro tuto sezónu speciální program, pravidelně opakovaný po celé prázdniny v konkrétní den týdne. Společným tématem spojujícím jednotlivá místa se stal jejich význam ve vojenské historii, která náš přeshraniční region utvářela. A to doslova.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

více na: www.festiwalwrazen.pl