Partnerská města představují formu partnerství mezi městy v různých zemích, které má za cíl kulturní, ekonomickou a informační výměnu. Účelem partnerství měst je spolupráce lidí nezávisle na státních hranicích. Počátek partnerství měst často tvoří osobní kontakty mezi jejich obyvateli. K navázání partnerství dochází podepsáním oboustranně vhodného dokumentu o partnerství. Nejdůležitějším východiskem takovéhoto partnerství je kulturní výměna, sdílení svých zkušeností, vyvíjení společných kulturních, sportovních a společenských iniciativ, spolupráce v oblasti osvěty, rozvoj turistiky a vzájemná propagace měst. Zveme k návštěvě webových stránek partnerských měst Kladska. Díky nim poznáte přednosti města, jeho aktuální kulturní a turistickou nabídku.

RYCHNOV
K slavnostnímu podepsání partnerské smlouvy mezi Kladskem a Rychnovem nad Kněžnou došlo 6. prosince 2008.BENSHEIM
Smlouva o spolupráci mezi Bensheimem a Kladskem byla podepsána 17. června 1991.NACHOD
Dohoda mezi městem Náchod a městem Kladsko byla podepsána v roce 1995.CARVIN
Carvin je nejstarší partnerské město Kladska. Smlouva o spolupráci byla podepsána 10. května 1980.FLERON
K slavnostnímu podepsání smlouvy o partnerské spolupráci došlo 22. května 1997 během Dnů Kladska.RĂDĂUȚI
K slavnostnímu podepsání smlouvy o partnerské spolupráci došlo 12. srpna 2017 během Dnů pevnosti Kladsko.LIMANOWA
K slavnostnímu podepsání smlouvy o partnerské spolupráci došlo 21. července 2018 během Dnů Limanowé.